Please choose your preferred language

English Afrikaans

Kun sanomme olevamme hiilineutraaleja, mitä tarkoitamme sillä?

Essen perustamisesta asti olemme taistelleet kovasti pitääksemme kiinni muutamasta perusarvosta. Yksi näistä arvoista on, että meidän tulisi tehdä voitavamme parantaaksemme kodiksi kutsumamme planeetan tilaa.

Tieteellisessä yhteisössä ei ole mitään epäselvyyttä ilmaston lämpenemisestä. Ihmisen toiminta vapauttaa suuria määriä hiilidioiksidia ja muita kasvihuonekaasuja ilmakehään ja tämä saa maapallon lämpenemään. Voimme jo nähdä sen vaikutuksen ympäristölle, mutta meidän lapsemme tulevat näkemään paljon enemmän.

Mikä on Essen rooli tässä?

Tällä hetkellä Esse ostaa hiililuottoja korvatakseen hiilipäästönsä. Tämä tarkoittaa, että olemme yrityksenä hiilineutraali. Korvaamme hiilipäästöt pakkauksiemme ja raaka-aineidemme tuotantoprosessista, korvaamme hiilipäästöt meidän työntekijöimme matkoista ja tehtaassamme käytetyn sähkön valmiiden tuotteiden valmistamiseen. Korvaamme myös hiilipäästöt tuotteidemme kuljetuksesta Eurooppaan ja Hong Kongiin… mutta tähän liittyy paljon enemmän kuin mitä silmä näkee.

Esse on vielä kaukana täydellisestä. Valtaosa meistä ajaa edelleen autoilla töihin ja monet meistä matkustavat lentokoneilla. Monet meidän toimittajista käyttävät hiilen poltosta saatua sähköä ja me käytämme edelleen muovia pumppujen sulkimina lasipakkauksissamme.

Mitä me teemme kehittyäksemme?

Olemme siirtymässä pois sähköverkosta tehtaallamme vähentääksemme hiilijalanjälkeämme Etelä-Afrikassa, mutta isoin vaikutus löytyy meidän toimitusketjustamme.

On yleinen väärinkäsitys, että kuljetus olisi suurin vaikuttaja valmiin tuotteen hiilijalanjäljestä. Jos asiasta tarkastelee syvemmin, löydös on yleensä se, että hiilipäästöt sijaitsevat syvällä toimitusketjun sisällä.

Otetaanpa esimerkki. Olemme valinneet lasin pääasialliseksi pakkausmateriaaliksemme. Tämä on materiaali, jota voi kierrättää loputtomiin ja se sopii hyvin meidän Kehdosta Kehtoon -filosofiaamme, mutta miten laskemme pakkauksiin liittyvän hiilitaakan? Lasin valmistukseen tarvitaan hiekkaa, kalkkikiveä ja soodaa. Nämä kaikki ovat mineraaleja, joita louhitaan, kuljetetaan ja puhdistetaan ennen kuin niitä käytetään ja tähän prosessiin liittyy oma hiilitaakkansa. Hiilipäästöjä syntyy luonnollisesti näiden raaka-aineiden kuumentamisesta sulamispisteeseen, jotta niistä muodostuu lasia, jonka jälkeen ne pidetään kuumana muotoilun ajan.

Mistä aloitamme? Aloitammeko siitä, kun työntekijä, joka ajaa kaivinkonetta kalkkikivilouhoksella menee autoonsa lähtiessään töihin? Se polttaa hiiltä. Näin yksityiskohtainen tieto on melkein mahdotonta, joten käytämme arvioita hiilijalanjäljistä, jotka julkaistaan vuosittain. Nämä taulukot antavat arviot hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen määrästä, joita syntyy kaikissa 1 tonnin lasimäärän valmistukseen liittyvissä prosesseissa. Sen avulla meidän on mahdollista tehdä järkevä arvio toimitusketjumme hiilijalanjäljestä.

Lasilla on 1,44 kg/C02 hiilijalanjälki per kilo tuotettua lasia, mikä on melko hyvä arvo. Polypropeenin arvo on 4,49 – huomattavisti enemmän hiiltä pääsee ilmakehään yhdestä tuotetusta kilosta PP:tä. Jopa paperilla on melko korkea arvo 3,73, joten nämä asiat eivät ole aina yksiselitteisiä.

Tämä on yksinkertaistettu kaavio meidän hiilijalanjäljestämme (mainittuna vain suurimmat päästöjä aikaansaavat kategoriat)

Käy ilmi, että jalostetun kartongin kulutus Esse-tuotteiden pakkauksien tekoon on suurin tekijä hiilijalanjäljessämme. Olemme etsineet tapoja pienentää tätä osuutta ja tulemme tekemään merkittäviä muutoksia pakkauksiimme tulevina vuosina.

On myös muita tapoja tarkastella asiaa. Yksi tapa on verrata Esseä keskivertoon yritykseen. Keskiverto yritys, jolla on sama henkilöstömäärä ja tulot kuin Essellä, tuottaa 2918 tonnia hiilipäästöjä vuodessa, eivätkä he osta hiililuottoja päästöjä kompensoidakseen. Tällä hetkellä Essen päästöt ovat juuri alle 300 tonnin, joten päästömme ovat noin yhden kymmeneksen ”normaalin” kokoisemme yrityksen päästöistä – ja me ostamme hiililuottoja.

Onko “normaali” vertailuarvo se jota haluisimme käyttää? Koemme, että meidän tulisi tehdä enemmän ja jatkamme hiilijalanjälkemme pienentämistä, kunnes siitä voi tulla hiilipositiivinen. Tämä tarkoitaa, että Esse yrityksenä vähentää aktiivisesti ilmakehän hiilitasoa ja tulee osaksi ratkaisua. Aiomme tehdä tämän istuttamalla puita, paljon niitä. Tutkimme myös muita hiilen sitomisvaihtoehtoja ja toivomme, että olemme hiilipositiivisia ennen ensi vuoden loppua.