Please choose your preferred language

English Afrikaans

TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Oy Transmeri Ab, Y-tunnus 2565893-3
Käyntiosoite: Linnoitustie 2 A 02600 Espoo
Postiosoite: PL 50 02631 Espoo
puh: (09) 476 50 200
Yhteyshenkilö: Oy Transmeri Ab / Hanne Koskinen, puh: +358 50 512 2010, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@transmeri.fi

REKISTERÖIDYT

Tämän verkkosivuston yhteydenottolomakkeilla tietonsa lähettäneet.

REKISTERIN NIMI

Esse-verkkosivun asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS / REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakassuhteen ylläpito ja hoito

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  • nimi
  • puhelinnumero
  • sähköposti
  • kaupunki
  • maa

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaiden itsestään antamat tiedot ja tarjonnan estot.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia Transmeri -konsernin ulkopuolisille kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta rekisterinpitäjän määrittelemät henkilöt. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat suljetussa verkossa joka on suojattu palomuurilla.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitettuna ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterinpitäjä oikaisee tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi kirjallisesti allekirjoitettuna.